Land art and site specific sculpture - land art uses the environment and its scale as its material. Concrete art is expressed in material itself with which the artist introduces her non-representational objective. Public art can be viewed and accessed by observers.
click the images for next

sculpture by Lucien den Arend - HOME

cv | works | sculptures | site specific | environmental | land art | architectural | publications | exhibitions | symposia/lectures | cities | encounters | accounts

CITIES - sculptures and land art

Zwijndrecht 2.2.3D.2

BESCHRIJVIING

In de tijd rondom het tot stand komen van dit beeld - en nu nog - prefereer ik om mijn werken constructies te noemen - hoewel het beelden blijven. Dit, omdat het mij steeds meer gaat om het 'hoe' van een vorm. Ik wil 'wat er gebeurt' zichbaar maken. Vlakken hebben lijnen als begrenzingen. En de belijning moet voor mij helder en duidelijk zijn. De omtrek beschrijft een vorm. Elk van mijn werken vertelt een verhaal over het ontstaansproces van de vorm - hoe hij in elkaar zit.

de exploratie van het gebied tussen de tweede en derde dimensie

Vooral in de periode waarin werken als dit beeld ontstonden, ging het mij over het overgangsgebied tussen de tweede en de derde dimensie. De twee halfcirkelvormige vlakken (die samen een volledige cirkel vormen) zijn zodanig ten opzichte van elkaar geplaatst dat er een kromme ontstaat die ruimtelijk is . Deze curve bechrijft de loodrecht op elkaar staande, twee-dimensionale vlakken.

stalen beeld, een constructie voor Zwijndrecht, Holland - sculptures (site specific and public sculpture) in cities in Europe and America by Lucien den Arend - Walburg Project - discoid form - Gemini Tango - Volgerlanden
2.2.3D.2 - 1985 - geschilderde constructie - 5x5x5m - Zwijndrecht NL - foto © Ton Lommers

de oorspronkelijke locatie

Ik koos dit beeld voor de oorspronkelijke locatie - op de hoek van de Burgemeester Bruïnelaan en de straat, die Raadhuisplein heet. Want naast de opdracht om de ruimtelijke inrichting van het gehele gebied in mijn ontwerp mee te nemen, lag in de opdrachtomschrijving besloten dat het hoofdkunstwerk een verwijzing zou moeten inhouden naar de twee voorkanten van het in 1985 verbieuwde raadhuis. En, zonder concessies te doen aan de inhoud van mijn werk, koos ik dit beeld vanwege de twee 'vleugels'. Met 'zonder concessies te doen' bedoel ik dat het niet tot de kunst behoort om het thema 'verwijzing' als uitgangspunt voor de vormgeving te nemen. Het idee voor deze vorm speelde al in mijn hoofd toen ik, twee jaar eerder, met het beeld voor Spijkenisse begon.

het thema

Tegelijkertijd met dit beeld werkte ik aan 2.2.3D - een kunstwerk voor Spijkenisse. Ik begon er twee jaar eerder aan en het kwam een jaar na 2.2.3D.2 gereed; sommige oprachten lopen langer dan andere. Het werk in Spijkenisse bestaat uit zuiver de lineaire beweging van twee kwart cirkels, die elkaar bovenin ontmoeten. Daar ligt de nadruk op de lijn - terwijl in Zwijndrecht het meer om de vlakken gaat - een meer didactische benadering.

binnenkant/buitenkant

Mijn allereerste beelden, in de jaren zestig, hadden nog een onzichtbare binnenkant - een kern. Hoewel mijn eerste discoid forms een gat, of doorboring, hadden - waardoor je toch er in, of eerder doorheen, kon - bleef er een onberijkbaar gedeelte dat erin opgesloten zat. Dat stoorde mij kennelijk omdat ik bij bronzen, gegoten, beelden de kern (een zand of, gips en klei massa) er altijd uithaalde zodat, in ieder geval, er een hol/bronzen geluid via de binnenholte geproduceerd werd wanneer je op het beeld klopte.

de titel

Een titel is voor mij nimmer een uitgangspunt voor het maken van een beeld - ik bepaal hem achteraf. Een kunstwerk untitled of zonder titel te noemen vind ik onzin. Òf je geeft het helemaal geen titel òf wèl. Ik wil een werk kunnen benoemen - al was het maar voor het nuchtere feit dat je erover kunt communiceren zonder er een afbeelding bij te moeten halen. Soms is de titel een korte beschrijving van een beeld - soms een verband met een andere vorm waaraan het mij doet denken. Een enkele maal noem ik een werk naar een collega voor wiens werk ik respect heb; of een enkele maal is het een afkorting van een begrip: lees de titel van 2.2.3D.2 in het Engels (two to three-D too).

stalen beeld op gedraaide aarbol, een constructie voor Zwijndrecht, Holland - sculptures (site specific and public sculpture) in cities in Europe and America by Lucien den Arend - Walburg Project - discoid form - Gemini Tango - Volgerlanden
de aardbol, qua positie, aangepast aan het beeld - foto © Ton Lommers

Wanneer het beeld als uitgangspunt genomen zou worden, dan zien wij de aardbol gedraaid, zoals hij dan is - met het beeld eraan bevestigd. Het is een kwestie van kijken.

Op 28 maart 2008 verscheen er in een plaatselijke krant een artikel over de redenen die leidden tot de verplaatsing van het beeld. De onprofessionele uitlating van Architectuurhistorica Marinke Steenhuis.

De verplaatsing en onderhoud van dit beeld naar de Papendrechtse zijde van OPAM (OPenAirMuseum) beeldenpark Drechtoevers wordt verzorgd door Segno d'Arte.
zie het in de OPAM collectie (locatie Papendrecht)

next
back to cities-zwijndrecht

now in the OPAM collection (location Papendrecht)


3D anaglyph photographs of my sculpture
works©author: Lucien den Arend
© 1998/2016 denarend.com Google
this site was developed by DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi Finland
telephone +358 (0)44 264 12 12
 vCard Lucien den Arend - Qr code
HOME
new on this site
vantablack
use my translucent backgrounds of different opacity and color