Land art and site specific sculpture - land art uses the environment and its scale as its material. Concrete art is expressed in material itself with which the artist introduces her non-representational objective. Public art can be viewed and accessed by observers.
click the images for next

sculpture by Lucien den Arend - HOME

cv | works | sculptures | site specific | environmental | land art | architectural | publications | exhibitions | symposia/lectures | cities | encounters | accounts

victory, een Zaans beeld geëxposeerd in St Petersburg

Zaanse kunstwerk “Victory” wordt geëxposeerd in St. Petersburg

maquette|model - Zaanstad - steel construction | sculpture - victory

In 2000 maakte de toenmalige burgemeester R.L.Vreeman in zijn nieuwjaarstoespraak bekend dat hij, voordat hij uit Zaanstad zou vertrekken, het beeld “Victory” zou laten weghalen. De maquette die de beeldhouwer Lucien den Arend indertijd maakte van de locatie met het beeld wordt van 18 januari tot 19 februari geëxponeerd op de tentoonstelling “FAKTURA” in St. Petersburg, Rusland - een tentoonstelling van twee Nederlandse, in Finland wonende en werkende beeldende kunstenaars: Marja de Jong - tekeningen en Lucien den Arend - maquettes van kunstwerken die hij in de openbare ruimte realiseerde.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Staatsmuseum van Geschiedenis van Beroepsonderwijs in St. Petersburg, Rusland. Gezien het bezoek dat Tsaar Peter de Grote ooit bracht aan Zaandam, waar hij een korte tijd in de buurt van de locatie waar “Victory” stond, woonde, heeft Den Arend besloten op de tentoonstelling extra aandacht te besteden aan de geschiedenis rondom dit beeld.

In 1984 kreeg Lucien den Arend opdracht om in het kader van beeldende kunst bij rijkswegen (een initiatief van Het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten in samenwerking met CRM, Rijkswaterstaat en de Gemeente Zaanstad) een kunstwerk in Koog aan de Zaan op de locatie onder het viaduct van de A8 te realiseren. Zijn ontwerp werd gekozen uit drie voorstellen van twee andere beeldhouwers, Wim Korvinus, Piet Hein Stulemeijer en hemzelf.

Na de realisatie heeft een buurtbewoner zich vijftien jaar lang verzet tegen het beeld d.m.v. door hem verzamelde handtekeningen. Er werd regelmatig aandacht aan de verwikkelingen rondom “Victory” geschonken in de pers en uitzendingen op de lokale radio - in één waarvan de toenmalige Wethouder, Mevrouw J. Schouten-Burger namens de gemeente aanwezig was – evenals de bezwarenmaker de Heer Schot, en de beeldhouwer. De wethouder verzond daarna aan belanghebbenden een brief waarin zij schreef: “.... Vooral als het gaat over beeldende kunst in de openbare ruimte. Je wilt niet alleen de ‘vlotte’ en dus gemakkelijk te accepteren kunst laten zien. Kunst moet ook iets uitdagends en vernieuwends hebben. Het moet je raken.” Aan de plaatsing ervan was veel overleg voorafgegaan en de lokale en landelijke overheid hadden zich ingezet.

Doch in januari 1999 werd Den Arend door de toenmalige Wethouder Mevrouw M. Horselenberg-Koomen (ooit als kunstenares begonnen) ontboden naar Zaanstad te komen en kreeg te horen dat het beeld zou worden weg gehaald. Om de tekst van Vreeman’s nieuwjaarstoespraak te achterhalen heeft De Heer W. Van der Kooij van de gemeente persoonlijk navraag bij de burgemeester gedaan en te horen gekregen dat deze a l’improviste had gesproken en zijn kladblaadjes al had weggegooid.

Kunstenaars organisaties, de Stichting Beeldrecht en bewoners hebben getracht de burgemeester en de wethouder op andere gedachten te brengen. Er is Den Arend een vervangende opdracht door de gemeente schriftelijk in het vooruitzicht gesteld en het beeld is in 2000 op kosten van de bezwaar hebbende verwijderd en werd vijf jaar opgeslagen; in deze periode kreeg de beeldhouwer de gelegenheid om een vervangende locatie te zoeken. Er werd interesse getoond door een tiental universiteiten en een beeldenpark in de Verenigde Staten, maar het transport van de twee 22 meter lange stalen cirkelsegmenten bleek een struikelblok en werd het kunstwerk in 2006 naar de sloop vervoerd.

De beeldhouwer vind het onjuist dat een burgemeester “zijn populistische gevoelens ten koste van de beeldende kunst bevredigt”. Het enige positieve wat er uit de hele geschiedenis voortkwam, was de belofte aan de beeldhouwer, van het gemeentebestuur van Zaanstad, hem een nieuwe, vervangende opdracht te verlenen voor een omgevingskunstwerk in de wijk Saendelft. Tot op heden is de opdracht nog niet binnen, zo vermeld Den Arend, “wel ontving ik in 2006 nogmaals een brief van de gemeente waarin, naast de aankondiging dat het kunstwerk vernietigd zou worden, gezegd werd dat ik die opdracht zou krijgen.”

Hoogachtend,
Lucien den Arend

sculptor Lucien den Arend


Ik heb geen bezwaar tegen publicatie van bovenstaande tekst.

De in St. Petersburg ten toon te stellen maquettes zijn te zien op: www.denarend.com/works/models_maquettes/index.htm

de pagina die in de tijd dat “victory” in Zaanstad stond (en nog) op www.denarend.com te zien is: www.denarend.com/works/site_specific_and_public_sculpture/cities/zaanstad/index.htm

naar de expositie pagina


search this site

3D anaglyph photographs of my sculpture
works©author: Lucien den Arend
© 1998/present denarend.com Google
this site was developed by DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi Finland
telephone +358 (0)44 264 12 12
 vCard Lucien den Arend - Qr code
HOME
new on this site
vantablack
use my translucent backgrounds of different opacity and color