Land art and site specific sculpture - land art uses the environment and its scale as its material. Concrete art is expressed in material itself with which the artist introduces her non-representational objective. Public art can be viewed and accessed by observers.
click the images for next

sculpture by Lucien den Arend - HOME

cv | works | sculptures | site specific | environmental | land art | architectural | publications | exhibitions | symposia/lectures | cities | encounters | accounts

Dynamische tentoonstelling langs het water

Publicatiedatum: 31 mei 1996 (uit DIGIBRON kenniscentrum gereformeerde gezindte (link http://bit.ly/yCIn3K)


Beeldenpark Drechtoevers; eerste openluchtmuseum voor beeldhouwkunst in Europa

Koningin Beatrix opent komende woensdag in het Noordpark in Zwijndrecht het eerste openluchtmuseum voor beeldhouwkunst in Europa, dat 24 uur per dag kosteloos toegankelijk is. Een ander opmerkelijk facet van de tentoonstelling is dat de beeldhouwers voor het onderhoud van de beelden verantwoordelijk blijven. Er zijn geen beelden aangekocht; de gemeente heeft alleen de grond rondom de kunstwerken in bruikleen gegeven.

Door W. van Wijk

Verspreid over het park is werk van 25 kunstenaars te zien. Vrijwel alle stromingen binnen de beeldhouwkunst zijn vertegenwoordigd. ,,Er staan figuratieve en abstracte beelden", vertelt Lucien den Arend, zelf beeldhouwer, secretaris van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKB) en initiatiefnemer van het Beeldenpark Drechtoevers. ,,Een representant van de traditionele figuratieve stroming is Pieter d'Hont. Hij verdiende zeker een plaats in het beeldenpark, omdat er van hem in de jaren zestig en zeventig op enkele plaatsen in Zwijndrecht beelden zijn geplaatst, zoals de Fontein op de Rotonde".
Renze Hettema is vertegenwoordigd met een werk met een religieus thema. Den Arend: ,,Van hem staat het beeld "Jacob en de Engel" in het park, nog duidelijk figuratief, maar al wel geabstraheerd". Ook liefhebbers van eigentijdse, abstracte beelden komen in het Noordpark aan hun trekken. ,,Van Gjalt Blaauw is een werk uit 1994 te zien, dat overigens geen titel heeft. Je zou het kunnen omschrijven als een assemblage, waarbij gebruik is gemaakt van gevonden en zelfgemaakte materialen".

Dynamiek

De selectie van de werken is door een vijfhoofdige commissie gemaakt. Daarin hadden twee leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en twee leden van de stichting Vriendenkring Beeldenpark Drechtoevers zitting. Zij hebben als voorzitter een deskundige van buiten aangetrokken, beeldhouwer Arie Berkulin. De werken, die voor een deel door een open inschrijving en voor een deel door de eigen leden van de NKB waren aangemeld, werden op verschillende punten beoordeeld. Den Arend: ,,Kwaliteit is natuurlijk een eerste vereiste, maar de controle op de technische kwaliteit was minstens zo streng. Het maakt immers uit of een beeld binnen of buiten komt te staan. Er is dan ook grondig getest of de beelden tegen weersinvloeden bestand zijn".
Als na verloop van tijd zou blijken dat een beeld niet tegen weer en wind is opgewassen, hoeft niemand zich bekocht te voelen. Het bijzondere aan het Beeldenpark Drechtoevers is dat de kunstenaars zelf voor beheer en onderhoud van de beelden verantwoordelijk blijven. Dat geldt totdat iemand besluit een beeld te kopen of een beeldhouwer besluit zijn werk weg te halen. ,,Er zal namelijk regelmatig gewisseld worden", legt Den Arend uit. ,,We willen geen statische tentoonstelling. We staan dynamiek voor. Niet alleen afwisseling, maar ook uitbreiding. In de loop van de tijd willen we ook op andere plaatsen langs het water beelden plaatsen".

Bedenkingen

Dat verklaart ook de naam Beeldenpark Drechtoevers. ,,Die naam sluit aan bij het Drechtoeverplan", vervolgt Den Arend. Dat is een plan van de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht, dat beoogt van de oevers van de rivieren Noord, Merwede en Oude Maas iets moois te maken. Nu zijn er op veel plaatsen rommelige bedrijfsterreinen en scheepssloperijen gevestigd. Daarin moet de komende twintig jaar verandering komen. Op sommige plekken zullen huizen gebouwd worden, andere plekken moeten toegankelijk worden, zodat de Drechtstedelingen meer met het water in contact kunnen komen.
Den Arend: ,,Een beeldenpark à la Middelheim in Antwerpen past daar goed in. Daarom ben ik met dat idee naar het college van Zwijndrecht en de coördinator van het Drechtoeverplan gestapt". Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hadden er wel oren naar, maar de raad had zo zijn bedenkingen. En niet alleen de raad, vermoedde Den Arend. ,,Bewoners willen ook nog wel eens opspringen als het woord kunst valt, laat staan als er een hele verzameling kunst in de buurt komt. Over beeldenparken doen nogal eens indianenverhalen de ronde".

Sponsoring

Aan de voorbereidingen van het beeldenpark zijn ruim twee jaar voorafgegaan. In die tijd hield Den Arend lezingen voor bewonersverenigingen, heeft hij presentaties voor raadscommissies gehouden en bij serviceclubs gepleit voor sponsoring en andere vormen van ondersteuning. Maar er hoefden toch geen beelden te worden aangekocht? Den Arend: ,,Dat niet, maar met het vervoer en de plaatsing van de beelden is geld gemoeid. En een catalogus maken gaat ook niet voor niets".
Den Arend is dan ook blij dat het bedrijfsleven een slordige twee ton heeft bijgedragen. ,,Daarvan hebben we een mooie catalogus kunnen maken, waarin plaats is voor meer dan een beschrijving van de beelden". Zo komt er een historische beschrijving van Zwijndrecht in te staan, terwijl Jan Eijkelboom een speciaal gedicht over de Drechtoevers heeft geschreven.
Het bedrijfsleven werd voor het idee gewonnen en de omwonenden lieten zich ervan overtuigen dat het beeldenpark een verrijking zou zijn, maar de gemeenteraad hield de boot almaar af. ,,Totdat duidelijk werd dat koningin Beatrix als beschermvrouwe van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers de tentoonstelling zou openen. Toen was iedereen ineens enthousiast".


search this site

3D anaglyph photographs of my sculpture
works©author: Lucien den Arend
© 1998/present denarend.com Google
this site was developed by DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi Finland
telephone +358 (0)44 264 12 12
 vCard Lucien den Arend - Qr code
HOME
new on this site
vantablack
use my translucent backgrounds of different opacity and color