Land art and site specific sculpture - land art uses the environment and its scale as its material. Concrete art is expressed in material itself with which the artist introduces her non-representational objective. Public art can be viewed and accessed by observers.
click the images for next

sculpture by Lucien den Arend - HOME

cv | works | sculptures | site specific | environmental | land art | architectural | publications | exhibitions | symposia/lectures | cities | encounters | accounts

from the Muotiala contest page of the Museum Centre Vapriikki

Museokeskus Vapriikki » Nykytaiteen museo » Projektit » Ympäristötaidetta

Ympäristötaidetta

Muotialan ympäristötaidekilpailun voitti viisiosainen teos Pause

Tampere site specific art competition.

Muotialan ympäristötaidekilpailun toiseen vaiheeseen kutsuttiin kuusi osanottajaa, joista määräaikaan 10.1.2005 mennessä ehdotuksensa jätti neljä kilpailijaa. Kilpailun voittajaksi valittiin arkkitehtiylioppilas Malin Moision ehdotus Pause. Jaetulle toiselle sijalle tulivat Sirpa Mäkilän ja Tytti Wiinikan ehdotus Talikko ja Lapio ja Lucien den Arendin ehdotus Making Waves.

Kilpailu oli erittäin tasainen, eikä yksikään ehdotus noussut selvästi ohi muiden. Huippujen puuttuminen teki myös voittajan valinnasta erittäin vaikean.

Kaikki ehdotukset ottivat verrattain hyvin haltuun suunnittelun kohteena olevan alueen kokonaisuutena. Kilpailuohjelmassa esitetty toivomus alueen historian huomioimisesta toteutui kahdessa suunnitelmassa, samoin toivomus, että suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja käytetään hyväksi rakentamisessa kertyvää maa- ja kiviainesta ja/tai muuta ylijäämämateriaalia.

 

Malin Moisio: Pause

Malin Moision Pause on valokuvan käyttöön pohjautuva viisiosainen teos. Se levittäytyy eri puolille Muotialaa luoden paikkoja, jotka voivat toimia niin hiljentymispaikkoina, näköalapaikkoina, muistelemispaikkoina, lepopaikkoina kuin kokoontumispaikkoinakin. Teoksen yksittäinen osa koostuu suuresta vitriinistä, jonka sisällä on läpinäkyvälle pleksille painettu valokuva ja edessä katsomona toimiva penkki. Sekä vitriini että penkki ovat sisältä valaistuja. Teoksen osien muoto on aina sama, mutta kuvien sisältö vaihtelee sijoituspaikasta riippuen.

Palkintolautakunnan lausunnon mukaan teoksessa on tuoreella tavalla käytetty hyväksi modernia, lähinnä mainosmaailmasta tuttua tekniikkaa. Läpinäkyvä valokuva reagoi herkästi ympäristöönsä ja heijastelee siinä tapahtuvaa muutosta. Kuvat tallentavat asukkaille näkymiä, jotka nopean rakentamisen myötä katoavat. Teoksen ansiona on myös toimivuus kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina.

Sirpa Mäkilä ja Tytti Wiinikka:Talikko ja lapio

Lucien den Arend: Making Waves

Teoksen nurmipintaiset, ovaalin muotoiset maakummut muodostavat miellyttävän maisemallisen kokonaisuuden. Ne ovat monikäyttöisiä soveltuen niin oleskeluun, kiipeilyyn kuin lasketteluunkin. Maisemallisen ja toiminnallisen ulottuvuuden lisäksi kummut tuovat esiin fragmentteja alueen historiasta; kumpujen halkaistuun, teräksellä päällystettyyn leikkauspintaan on kiinnitetty kulttuuriin, maanviljelykseen ja arkeologiaan liittyvää esineistöä. Teoksen ansiona on myös rakentamisessa syntyvän ylijäämämaan hyväksikäyttö teoksen muotoilussa. Kumpujen välistä kulkevan tien viivasuora linjaus sen sijaan vaatii tarkempaa pohdintaa. Myös kumpujen leikkauspintojen materiaalivalinta, corten- teräs, on ongelmallinen samoin kuin esineiden turvallinen ja kestävä kiinnitys siihen.

Kiiltävästä teräsputkesta toteutettava teos ottaa näyttävästi haltuun koko alueen ja toimii eräänlaisena maamerkkinä kaikkina vuodenaikoina. Se on rakenteeltaan pelkistetty, kevyt ja läpinäkyvyydessään ilmavan graafinen. Teoksen ansiona on myös materiaalin kestävyys ja helppohoitoisuus. Muotokieleltään ja ilmaisultaan ratkaisu ei kuitenkaan tuo mitään uutta tai omaperäistä ympäristötaiteeseen. Teoksella ei myöskään ole suoraa sisällöllistä yhteyttä sijoituspaikkaansa.

Valinnan suorittivat Seppo Kovala, Hellä Asumaniemi, Toimi Jaatinen, Sirpa Joenniemi, Tapani Pennanen ja Riitta Valorinta sekä vihersuunnittelija Marjaana Tuoriniemi ja Suomen Kuvaveistäjäliiton nimeämät edustajat Antero Toikka ja Miika Nyyssönen.

Lisätietoja:
Kuvataideintendentti
Sirpa Joenniemi
puhelin 020 716 5338
matkapuhelin 050 554 9492

back to the Muotiala proposal
proposals


search this site

3D anaglyph photographs of my sculpture
works©author: Lucien den Arend
© 1998/present denarend.com Google
this site was developed by DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi Finland
telephone +358 (0)44 264 12 12
 vCard Lucien den Arend - Qr code
HOME
new on this site
vantablack
use my translucent backgrounds of different opacity and color