Land art and site specific sculpture - land art uses the environment and its scale as its material. Concrete art is expressed in material itself with which the artist introduces her non-representational objective. Public art can be viewed and accessed by observers.
click the images for next

sculpture by Lucien den Arend - HOME

cv | works | sculptures | site specific | environmental | land art | architectural | publications | exhibitions | symposia/lectures | cities | encounters | accounts

kunstmarkt Veerplein Zwijndrecht 1967

gedurende de periode van Gallery den Arend

Het Veerplein met zijn eerste kunstmarkt in Zwijndrecht  in 1967.
De kunstmarkt van 1967 aan het Veerplein in Zwijndrecht - 1968.

Toen ik in het begin van 1967 met  Jan Vogel van de Gemeente Zwijndrecht in contact gebracht werd was het zeker dat mijn idee om op het Veerplein een kunstmarkt te organiseren zou gaan lukken. Hij heeft een grote rol gespeeld in het voor mij enigzins te kunnen zien hoe een gemeentelijk apparaat en haar papierwinkel werkt. Precariorecht was voor mij een onbekend fenomeen. BUMA bleek er ook te zijn. Want achtergrond muziek draaien, tijdens een dergelijke manifestatie, hoorde er toen bij. Later, toen ik negen jaar lang bestuurslid van de Stichting Beeldrecht was, begreep ik het beter. Ik was in 1967 nog geheel onbekend met wat zich achter het visuele afspeelde. Bij een van de eerste gesprekken met Jan Vogel bracht hij nog het verzoek over van het college van B&W om de kunstmarkt op het Raadhuisplein te willen organiseren. Dat was voor mij in het geheel geen optie; want dan zou ik wel iets anders voor het Veerplein bedenken. Dat deed ik immers een kwart eeuw later toen mijn ideeën voor een beeldenpark langs de rivier-oevers van de Drechtoevergemeenten begonnen te borrelen. In die tussentijd was ik te druk bezig met het landelijk kunstbeleid te volgen en trachten te sturen vanuit o.a. mijn secretariaatschap en voorzitterschap van de Nederlandse Kring van beeldhouwers. Rond 1995 combineerde ik mijn beeldenpark-idee met mijn nieuwe periode als secretaris van deze beeldhouwersvereniging. In 1983 had ik al een voorproefje gehad met de organisatie van het Oost West Forum in Dordrecht.

Boven is mijn kunstkraampje op de plek die enkele jaren ervóór nog het 'pontegat' was, de aanlegsteiger van het veer tussen de binnenstad van Dordrecht en dit (vroegere) centrum van Zwijndrecht. Het pontegat werd trouwend gedempt met het monumentale 'notarishuis' dat frontaal op de river gericht was (zie de kale muur op de achtergrond) - met een tweetal monumentale leikastanjes ervoor. De nieuwe directeur gemeentewerken was schoonschip aan het maken; weliswaar nadat hij ervoor gezorgd had dat de gemeenteraad overtuigd was van de noodzaak ervan. Zwijndrecht zou een wereldstad worden. Het Veerplein zou moeten verdwijnen. De kunstmarkt was een eerste zachte poging om dit tegen te houden. In de tweeënveertig jaar dat ik op deze plek woonde heb ik hele goede vrienden, maar vooral vijanden gemaakt. het bovengenoemde beeldenpark - OPAM, Beeldenpark Drechtoevers - was niet uitsluitend bedoeld om levende internationals beeldhouwers een kans te geven hun kwalitatieve beelden te tonen; het was tegelijkertijd mijn manier om een gebied - voor de cultuur en het welzijn - in het bezit te nemen dat de gieren, in de vorm van projectontwikkelaars al jaren in hun vizier hadden. Samen met Wethouder Gert-Jan Vogelaar lukte het om het beeldenpark in te passen in het Drechoeverplan; en dankzij de bijzondere inzet van de burgemeester - Dick Corporaal - werd de eerste aanzet van OPAM langs de oevers van de rivieren Oude Maas - vanaf het Veerplein tot en met het Noordpark - en de Noord financieel haalbaar. Het was voor mijn idee een geluk dat het culturele aspect van Drechtoeverplan nog niet was ingevuld en in 1994 werd opgenomen in het boekwerk, Masterplan Drechtoevers. Een kwaliteitssprong, van het projectbureau DANIELS, R. & ILSINK, J. C. & SCHEELBEEK, R. P. & DRECHTOEVERS. En het feit dat Koningin Beatrix zich beschikbaar stelde om het OPAM te openen bezegelde het voortbestaan van het beeldenpark. Al tijdens de eerste twee binnales in 1997 en 1999 lukte het om een begin te maken met mijn opzet om het beeldenpark langs alle oevers van de Drechtgemeenten te ontwikkelen - Papendrecht toonde zich bereid om een aantal beelden van Nederlandse an Bulgaarse beeldhouwers op te nemen.


search this site

3D anaglyph photographs of my sculpture
works©author: Lucien den Arend
© 1998/present denarend.com Google
this site was developed by DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi Finland
telephone +358 (0)44 264 12 12
 vCard Lucien den Arend - Qr code
HOME
new on this site
vantablack
use my translucent backgrounds of different opacity and color