Land art and site specific sculpture - land art uses the environment and its scale as its material. Concrete art is expressed in material itself with which the artist introduces her non-representational objective. Public art can be viewed and accessed by observers.
click the images for next

sculpture by Lucien den Arend - HOME

cv | works | sculptures | site specific | environmental | land art | architectural | publications | exhibitions | symposia/lectures | cities | encounters | accounts

CITIES - sculptures and land art

"The following pages are in the Dutch language. They present my proposal for a new location for Victory. In January, mayor Vreeman of Zaanstad announced in his new year's speech that he wouldn't rest until Victory has been removed from its present location. I have agreed to its relocation as I don't want to see it destroyed."

Lucien den Arend

The following text is in Dutch:
(mijn eerste alternatieve ontwerp - meerdere zouden nog volgen)

Zaanstad Victory - verleden en toekomst / een online ontwerp

voorwoord

Graag neem ik hier de gelegenheid om - [voordat Victory op haar nieuwe lokatie zal verrijzen]

- wellicht voor de laatste maal mijn visie op de situatie rond Victory op haar huidige locatie te geven. Op deze wijze hoef ik mijzelf later niet te verwijten dat ik in 1999 niets tegen de verdwijning uit Koog aan de Zaan gedaan heb. Bovendien zal dan niemand van de betrokkenen kunnen zeggen dat hij of zij het niet geweten heeft. Ik presenteer dit voorstel online omdat ik niet in de gelegenheid ben om de inwoners van Zaanstad middels een nieuwjaarstoespraak van mijn gedachten op de hoogte te stellen.

De huidige plek zal achterblijven als een locatie zonder gezicht. noch uitzicht (zowel letterlijk als figuurlijk). Het spijt mij voor de mensen uit Zaanstad die het met mij eens zijn dat Victory op deze locatie inderdaad uitdrukking geeft aan de gevoelens die indertijd leefde toen de A8 deze plek definitief kapot maakte.


het voorspel

Zo'n dertien jaar na de plaatsing van Victory, na verscheidene acties van een groep bewoners die zich tegen het kunstwerk richt, heeft burgemeester Vreeman in zijn recente nieuwjaarstoespraak een belofte bedacht dat hij niet als burgemeester zal vertrekken voordat Victory van de huidige locatie verdwenen is. Daarop zijn er, ook in de pers, reakties geweest om het kunstwerk voor koog aan de Zaan te behouden. Enkele van de voorstanders houden mij op dit moment zo goed als zij kunnen op de hoogte.

Slechts eenmaal, jaren geleden, werd ik op de hoogte gesteld van deze tegenacties en werd ik uitgenodigd voor een uitzending van de regionale omroep; daar heeft de wethouder het college standpunt verwoord dat het kunstwerk na een zorgvuldige procedure tot stand gekomen is en dat het dus niet zal worden verwijderd.

Al enige maanden voor de hierboven genoemde, niet op schrift gestelde, nieuwjaarstoespraak was ik benaderd door de huidige wethouder. Wij zouden een avond met de initiatiefnemers van de tegenactie beleggen om te pogen enkele misverstanden definitief weg te nemen. Zover mocht het niet meer komen. Graag had ik deze bewoners, zoals in de radio uitzending, nogmaals getoond dat het argument van het 'prachtige uitzicht' onder de brug en achter de pijlers, voor diegenen die de situatie echt bekeken hebben, niet steekhoudend is. Zoals onderstaande foto aangeeft, is hier geen sprake van enig uitzicht.

Zaanstad Holland - sculptures (site specific and public sculpture) in cities in Europe and America by Lucien den Arend - his site specific sculptures ordered by the city of Zaanstad

Nog steeds nodig ik hen uit om een keer de moeite te nemen om achter Victory te gaan staan en het 'uitzicht' in zich op te nemen. Ook had ik in een dialoog met deze bewoners, aan de hand van officiele stukken, inclusief mijn oorspronkelijke schetsontwerp evenals mijn definitieve ontwerp, willen bewijzen dat het argument als zou het een ander beeld zijn dan dat wat in het oorspronkelijk ontwerp te zien was, niet op enige wetenschap gestoeld is.   Men (en indertijd de welstandscommissie die in de zaak betrokken werd) was afgegaan op een foto uit de krant. Deze foto was van een van mijn voorstudies die het schetsontwerp begeleidden. De krant had deze kennelijk gekozen omdat hij beter af te drukken was. De welstandscommissie was dus afgegaan op de pers in plaats van de stukken te lezen. Het college heeft dat toen aangetoond en het advies van de welstandscommissie terzijde gelegd. Het rechtgezette misverstand werd niettegenstaande in zijn oorspronkelijke versie door de kleine groep tegenstanders overgenomen en leeft nog steeds voort. In ieder geval, het college wist beter.

een nieuwe locatie

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Vreeman bracht een einde aan de gegroeide stand van zaken en Victory moest weg. Stukken in de pers van de voorstanders mochten niet baten. Een instantie die het kunstwerk wel zag zitten was de Wijk Poelenburg.

volgend blad


3D anaglyph photographs of my sculpture
works©author: Lucien den Arend
© 1998/2016 denarend.com Google
this site was developed by DutchDeltaDesign
Penttilä
Seppäläntie 860  51200 Kangasniemi Finland
telephone +358 (0)44 264 12 12
 vCard Lucien den Arend - Qr code
HOME
new on this site
vantablack
use my translucent backgrounds of different opacity and color